Manifest per una profunda Reforma del Sistema d'Institucions Internacionals

Nosaltres, ciutadans i ciutadanes del món, decidits a preservar les generacions futures de la guerra, la pobresa, la injustícia, la uniformització cultural i la degradació ambiental,

CONSTATEM l'especial gravetat dels problemes i els reptes de la humanitat i, en concret, que:

 • el procés de globalització augmenta la interdependència i la complexitat dels problemes mundials i la separació entre rics i pobres, mentre que els mercats són cada vegada més globals i la influència de les institucions polítiques necessàries per assegurar el seu funcionament democràtic, equitatiu i eficaç disminueix dia rere dia;
 • l'afebliment i la marginació del sistema d'institucions internacionals en qüestions de pau i seguretat ha provocat l'ús unilateral de la força en els darrers esdeveniments bèl·lics (Iraq…), en lloc de promoure la resolució de conflictes de manera col·lectiva i mitjançant les normes dels processos establerts a través de Nacions Unides.

En aquest context, els ciutadans i les ciutadanes proclamem que un món més just és possible i reclamem el nostre dret democràtic de participar en les decisions globals que afecten cada dia les nostres vides. Per tot això

PROPOSEM una reforma profunda del sistema d'institucions internacionals que garanteixi:

 • la governabilitat democràtica de la globalització per tal de contribuir a resoldre els greus problemes i reptes del món;
 • l'eliminació de la pobresa i la promoció d'un desenvolupament solidari més equitatiu i plenament respectuós amb la diversitat cultural, natural i de gènere;
 • la pau i la seguretat mundial, que incloguin la seguretat humana i mediambiental, basades en la justícia i la llibertat; i
 • l'existència de mecanismes de representació directa i participació dels ciutadans del món i les organitzacions de la societat civil en els processos de decisió global.

Per tot això, cal reforçar i democratitzar les Nacions Unides posant-les al centre d'un sistema d'institucions internacionals democràtic, coherent, responsable i eficaç. En concret, democratitzant la composició i la presa de decisions dels òrgans i de les agències de les Nacions Unides de tal forma que s'aconsegueixi el seu funcionament efectiu i democràtic, i reformant i incloent dins seu totes les altres organitzacions multilaterals globals (FMI, BM, OMC, etc.). Per tal d'assolir aquests objectius,

PROMOVEM un procés de

Mobilització de la ciutadania mundial basada, per exemple, en l'adhesió de ciutadans i organitzacions del món a aquest manifest perquè s'elevi a la consideració formal de l'Assemblea General de les Nacions Unides, amb la sol·licitud de convocatòria d'una conferència mundial sobre la reforma en profunditat del sistema d'institucions internacionals.

Més informació i adhesions: www.reformcampaign.net

 

Per a la difusió dels Objectius del Mil·leni, Mans Unides ha engegat campanyes anuals per a cada Objectiu del Mil·leni. Per a l'any 2009 el tema escollit ha estat l'eradicació de la pobresa. Justícia i Pau col·labora amb aquesta campanya en el suport de l'edició de materials divulgatius.

Materials de la campanya

-Un joc perillos: és una eina d'educació per al desenvolupament dirigida a alumnes de segon cicle d'ESO i Batxillerat. Mitjançant aquest joc on-line, els joves i les joves poden aprendre el que està passant al món d'una forma lúdica i divertida.

A partir de la temàtica base de les relacions Nord-Sud i dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, les preguntes del joc van aportant dades significatives que permeten comprendre la situació crítica que viu la Humanitat en certs aspectes -pobresa, fam, analfabetisme, mortalitat evitable, deute extern, deteriorament del medi ambient...-, interioritzar valors solidaris i moure a l'acció responsable.

Tot això converteix aquest joc d'Internet en una eina molt útil per a l'aula d'informàtica en Tutories, Ciències Socials, Educació per a la Ciutadania, etc.

 Més informació de la campanya la podeu trobar a la web de Mans Unides.

Manifest per una Catalunya Lliure de Bosses

EXPOSICÓ DE MOTIUS:

Les bosses de plàstic que ens donen a les botigues, es converteixen ràpidament en un residu. Tant la fabricació com el seu tractament com a residus, són responsables d’importants afectacions ambientals, socials i econòmiques.

Ens trobem amb un consum abusiu i sovint injustificat de la bossa de plàstic, ja que amb una vida útil curta (12 minuts) es consumeix i malbarata gran quantitat d’aigua i energia, a més del cost ambiental de l’explotació del petroli, un recurs no renovable, amb l’agreujant de ser un producte no degradable.

A Catalunya creixen els residus i el consum de bosses de plàstic -les deixalles augmenten el 47% en els darrers 10 anys i la causa principal son els envasos i bosses d’un sol ús-. S’ha estimat que a Catalunya, s’usen una mitjana de 5’4 bosses per família i setmana en cadenes comercials (Estudi FPRC, 2007), el que suposa que només amb un cap de setmana consumim més de 14 milions de bosses de plàstic a Catalunya. Les bosses de plàstic representen ja el 2% en pes de les deixalles a Catalunya, un consum de 110.000 Tn a l’any (font: CEPA-EdC, 2006).

Dades que demostren un consum injustificat i perjudicial pel medi ambient, doncs són fàcilment substituïbles per sistemes reutilitzables, de llarga vida, que permetin utilitzar-les moltes vegades (bosses de cotó, ràfia, bosses plegables, cabàs, carretó, etc).

Raons per rebutjar les bosses de plàstic d’un sol ús:
    

 • Estan fabricades a partir de petroli, un recurs no renovables i molt costós.
 • Suposen un 2% en pes de la brossa domèstica i unes 14 milions de bosses cada cap de setmana.
 • El seu reciclatge és escàs i costós energèticament. La majoria van a abocadors i incineradores.
 • Durant la fabricació i incineració s’emeten gasos contaminants (dioxines, cianur d’hidrogen...).
 • Poden trigar entre 400 i 1000 anys en descompondre’s.
 • La seva dispersió al medi provoca l’afectació i mortaldat d’animals al medi terrestre i aquàtic.
 •  Són de fàcil substitució per sistemes reutilitzables.

Arran dels seu impacte i les múltiples actuacions i experiències d’arreu del món que s'estan desenvolupant respecte a la limitació de la bossa de plàstic, queda clar que s’han de prendre mesures urgents per a posar-hi solució.

S’han estat fent esforços des dels ens locals, entitats cíviques i ecologistes, gremis i cadenes comercials catalanes per conscienciar als consumidors i els comerços, però constatem que la via única dels acords voluntaris és insuficient per frenar de forma generalitzada el consum de bosses. Doncs, és del tot necessari i urgent el debat, conscienciació i l’acció de limitar el consum de les bosses de plàstic entre tots els agents socials, econòmics i les administracions per tal d'aplicar solucions normatives i restrictives, pedagògiques i efectives.

PER TOT AIXÒ DEMANEM:

 - Que el Govern de la Generalitat de Catalunya i especialment el DMAH reguli el consum indiscriminat i gratuït de bosses de plàstic a Catalunya, a partir de l’aplicació d’un impost ecològic de 0,20 €/bossa a partir del gener del 2009. La recaptació del impost nodriria un nou organisme, el Fons Econòmic de Prevenció. Aquest Fons s’invertirà en campanyes d' educació ambiental, consum responsable i actuacions de prevenció de residus.

- Que es desenvolupi una campanya de comunicació que s’estengui a tota Catalunya sobre la limitació de la bossa de plàstic en el context de la prevenció de residus d’envasos i embolcalls.

- Que es desenvolupin mecanismes per a fomentar els elements reutilitzables per a que facilitin al consumidor el procés de desús de la bossa d'un sòl ús.

- Declarar el dia 3 de juliol el dia català sense bosses de plàstic.

Més informació i adhesions: http://www.residusiconsum.org/catlliurebosses/

Finances ètiques

BBVA sense armes

Banc Santander sense armes

Stop bales de goma

Utilitzem cookies, ja sigui pròpies com de tercers, per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. A l'accedir a "justiciaipau.org" estàs acceptant la seva instal·lació i ús. Per a més informació veure Avís legal. Clicar aquí per acceptar Vore política