Fes-te soci

Nom i cognoms *
Correu electrònic *
Telèfon
Adreça *
Població *
Codi postal *
NIF *
Data de naiximent *
Desitjo associar-me a Justícia i Pau amb la quota anyal *
En el cas d'Altres indiqui la quantitat en la casella inferior
Modalitat de pagament *
Domiciliació bancària *
Comentaris

Les dades seran incloses en un fitxer de JUSTICIA I PAU, per a la finalitat indicada, qui adopta les mesures de seguretat que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’informem que tenim l’obligació de cedir les seves dades a l’Agencia Tributària perquè vostè pugui gaudir de la desgravació del 25 % a l’ IRPF de la seva aportació econòmica segons Llei 49/2002. Accepto expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació de JUSTICIA I PAU relativa a les funcions que les on pròpies, o no accepto .Podrà exercir els seus drets ARCO, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina de JUSTICIA I PAU. O bé, adreceu un correu amb les vostres dades (nom, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic i data de naixement) a premsa@justiciaipau.org. La quota de soci pot desgravar-se en un 25% en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Per favor, introdueix el text del requadre superior

Utilitzem cookies, ja sigui pròpies com de tercers, per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. A l'accedir a "justiciaipau.org" estàs acceptant la seva instal·lació i ús. Per a més informació veure Avís legal. Clicar aquí per acceptar Vore política