Girona

Adreça: Antic Roca, 38 bis, 17003 Girona
Adreça electrònica: justiciaipaugirona@gmail.com
Responsable: Albert Quintana
Web: justiciaipaugirona.blogspot.com.es 
Twitter: @justiciaipau_gi

El 7 d'agost vaig publicar un article en aquest diari amb el títol "La dura i llarga odissea de Youb Saoudi". Aquesta odissea, més aviat kafkiana que no pas homèrica, encara dura perquè se li ha denegat diverses vegades el visat per poder retornar a Girona i reunir-se amb la seva família.

Per refrescar una mica la memòria faré un resum de les principals dades del cas:

- Youb Saoudi entrà a l'Estat espanyol com a refugiat polític i obtingué el permís de residència i treball el 1999.
- El 23 de gener de 2003 és detingut en l'anomenada Operació Estany, que José Mª Aznar, utilitzà per justificar la tramesa de soldats espanyols a la invasió d'Iraq.
- El mes de juny el cas va ser sobresegut i Youb retornà a casa.
- El setembre del mateix 2003, tornà a ser detingut per una demanda d'extradició presentada per Algèria.
- Malgrat les protestes a nivell social i de diversos ajuntaments que aprovaren mocions, entre ells els de Banyoles, Salt, Girona i Quart i la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Social del Parlament de Catalunya, Youb Saoudi fou extradit a Algèria el desembre de 2006, més de tres anys després de la seva detenció.
- Arribat a Algèria, Saoudi va ser enjudiciat i absolt per la sentència de 24 de febrer de 2007, que declara la seva innocència, en reclama l'alliberament immediat i obliga el Tresor Públic a fer-se càrrec de les costes.
- Youb Saoudi, doncs, no ha estat jutjat ni condemnat a l'Estat espanyol i a Algèria ha estat jutjat i absolt. No té cap condemna ni cap antecedent penal.

Ja vaig dir que se li denegà diverses vegades el visat d'entrada a l'Estat fins que no presentés un certificat d'antecedents penals emès pel Ministeri de Justícia d'Algèria. Obtingué el certificat, net d'antecedents, el 25 de gener d'enguany i tot seguit el presentà al Consolat Espanyol d'Orà amb una nova petició de visat. El 27 de febrer el visat també li fou denegat amb la indicació que ho era per "informe negatiu de l'autoritat governamental". Cal suposar que espanyola.

L'últim intent el va fer l'esposa de Youb Saoudi, Nadjouia, en demanar el reagrupament familiar. Aquesta sol·licitud es tramità amb el suport jurídic de Càritas i l'aval del regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Girona, Sr. Joan Olóriz, a la Subdelegació del Govern. El subdelegat del Govern, Sr. Francesc Francisco i Busquets, ha denegat també el reagrupament.

A l'article del 7 d'agost feia aquestes preguntes: El fet que aquesta persona (Youb Saodui) no obtingui el visat de retorn, és una simple qüestió burocràtica? O bé hi ha motius polítics? Si n'hi ha, quins són aquests motius? Qui pot explicar clarament què passa?
Com és habitual no vaig obtenir cap resposta a les preguntes. Ara, a la vista de la denegació del reagrupament familiar, però, em sembla que qui les podria contestar és el Sr. Francesc Francisco representant del Govern espanyol a Girona. I també em sembla evident la motivació política de la denegació del retorn de Youb Saoudi.

El subdelegat del Govern s'ha negat a reunir-se amb representants de la Plataforma Aturem la Guerra que ha atès els detinguts de l'operació Estany des de bon començament, amb l'excusa que no hi havia res per parlar que no s'hagués parlat en reunions anteriors. El dia 3 d'aquest mes s'ha fet una nova sol·licitud de reunió que encara no sabem si s'ha acceptat o denegat.

En tot cas crec que el subdelegat del Govern ha de donar la cara i explicar públicament i amb concreció quines són les causes que fan que denegui el permís de retorn a Youb Saoudi.

I ha d'aclarir si ha denegat el reagrupament familiar per decisió pròpia o perquè ha rebut instruccions de més amunt. I, en aquest darrer cas, saber qui ha donat l'ordre de no admetre el retorn d'aquesta persona que, després de tot el dur procés que ha suportat durant gairebé set anys, no ha estat objecte de cap condemna i que, en conseqüència, cal considerar innocent de les acusacions de què va ser objecte tan a l'Estat espanyol com a la República Algeriana.

No puc concebre que un estat de dret que acull un home com a refugiat polític pugui extradir-lo al seu país i, en resultar innocent de l'acusació se li denegui el retorn per reunir-se amb la família. Així com també és difícil d'entendre que decidir l'extradició comporti tenir-lo empresonat més de tres anys, mentre que Algèria només va necessitar dos mesos per jutjar-lo i declarar-lo innocent. El silenci i l'opacitat dels òrgans de govern de l'Estat fan dubtar que realment siguem en un estat de dret com proclamen sovint.

XAVIER MERINO I SERRA, membre de Justícia i Pau
DIARI DE GIRONA – 19 de desembre de 2009

 

FRANCESC COMPTE, MEMBRE DE JUSTÍCIA I PAU. GIRONA..
Els primers dies de novembre s'ha descobert un frau fiscal de 154 milions d'euros (més de vint-i-cinc mil milions de les antigues pessetes) en la venda d'or a majoristes i fabricants de joieria. La notícia no ens ha de deixar indiferents. És la punta d'un iceberg que demostra l'afany de lucre d'un sector de la societat –hem de creure que minoritari– que amb la seva fraudulenta actuació, contrària a la moral més elemental, lesiona els interessos de tots els ciutadans. No defrauda tan sols les arques públiques, sinó tots els ciutadans en general.

El conjunt de la societat ha de prendre consciència que hi han pobres, i que els fraus ajuden a fer que aquests siguin cada vegada més nombrosos i més indigents, i que augmenta la bretxa de les desigualtats entre els sectors rics i els pobres, una bretxa que creix sense parar. Mai no pot ser lícit fer-se ric a costa dels altres. Urgeix fer un gir per evitar que el neoliberalisme continuï sent la ideologia amb més influència al món, i també en la nostra societat. Els diners s'han convertit en el motor de la història, d'una història que és inhumana si no està al servei de la col·lectivitat.

L'economia actual és un àmbit de la realitat en el qual la presència de la militància cívica i cristiana és gairebé inèdita. Els tractes econòmics, i el mercadeig en general, han d'observar i complir les regles del joc i de l'ètica comercial més elemental. El frau fiscal empobreix la societat, tota la societat, alhora que afavoreix la injustícia, el patiment i la desigualtat. Tot al contrari del que ens recorda el Document del Consell Mundial de les Esglésies, celebrat a Seül el 1990, que posa de manifest la relació que hi ha entre l'ordre just establert i l'harmonia convivencial. «Quan hi ha justícia a la Terra, els camps i els boscos i tota criatura vivent canten i ballen d'alegria (salm 96).»

El frau fiscal, l'evasió d'impostos i els guanys personals desmesurats són contraris a un repartiment just de la riquesa a nivell mundial, però també en el nostre entorn més immediat. És una obligació cívica fomentar la justícia i la cooperació. Com ens recorda el llegat de Joan Alsina, «només podrem col·laborar en la creació d'un món nou en la mesura que hi estiguem ficats».

Intentar l'eradicació del frau fiscal és obligació dels responsables polítics i monetaris, però també d'uns ciutadans solidaris i crítics, conscients del deure de procurar i treballar per una societat més equitativa, exercint una legítima pressió sobre els governants per fer possible pertot arreu la justícia i la solidaritat. Una educació per a la pau també ens obliga tots a estar atents i a dirigir els nostres esforços en aquest sentit amb una aportació personal basada en una veritable consciència d'igualtat de drets i de rebuig a la sistemàtica conculcació de tot principi de justícia distributiva.

EL PUNT – 19 de novembre de 2006

ANNA SERRA SALVI, directora de Justícia i Pau..

La mort d'una persona en un tiroteig en el «cas Tous», l'atemptat d'ETA a l'aeroport de Madrid o la recent condemna a mort de Saddam Hussein són tres exemples que han mostrat la cara contrària dels drets humans

Foto: Lluís Corominas, cap de seguretat de la família Tous, abandonant els jutjats de Manresa després de declarar en relació amb la mort d'un presumpte lladre. Foto: EFE

Pronunciar-se sobre el cas Tous és difícil, primer perquè ens movem en els límits del que interpretem com a legítima defensa, i segon perquè desconeixent quina seria la nostra reacció en una mateixa situació, no voldríem veure'ns en el mal tràngol que viu Corominas. Com a col·lectiu podem arribar a empatitzar amb els sentiments d'impotència, de ràbia o de confusió en veure ultratjat allò que considerem nostre. No obstant, això no converteix qualsevol acte de defensa en èticament correcte. Ni vull ni em correspon emetre cap judici, sinó fer atenció a les manifestacions que s'han donat a redós d'aquest succés, en què no van faltar ni frases d'intolerància social ni el suport unilateral a prendre's la justícia per compte propi. Malgrat que aquestes actituds s'expliquin per la por que genera la sensació d'inseguretat ciutadana, cal estar alerta a allò que socialment legitimem i que posa en perill no només els drets fonamentals de tot ésser humà, sinó també el sentit del nostre sistema judicial. Una persona de qui en desconeixem la història va morir d'un tret al cap. Només hem conegut l'últim capítol de la seva vida; potser en els anteriors trobaríem motius i raons que ens farien ser més comprensius amb la seva realitat i amb el perquè de les seves accions. No justifico un robatori. Aquest món individualista i competitiu que construïm dia a dia augmenta les desigualtats: com en una muntanya russa en què tots estem enfilats, sense cap control però gaudint-ne intensament, els tombs inesperats i els rebots ens agiten de mil i una maneres.

Els experts en resolució de conflictes saben molt bé que la via efectiva per a la conciliació sempre és el diàleg entre les parts implicades. El professorat parla de l'escolta activa, els psicòlegs d'apropar posicions, mentre que l'estira-i-arronsa forma part del vocabulari de la gent gran quan parla de la convivència. El sentit comú imposa, doncs, les seves pròpies normes.

L'acte de terrorisme que ha tingut lloc a Madrid és repugnant i res no justifica les morts que ha produït. Em sembla, però, que cal denunciar el trist paper dels polítics en el procés de pau que s'havia iniciat: ha faltat sentit comú, per raons que se'ns escapen i també per interessos que coneixem prou bé. El funcionament de la democràcia espanyola apareix estranyament viciat: sembla gairebé impossible que les forces polítiques es puguin moure per idees o projectes a llarg termini, que vagin més enllà de la propera convocatòria electoral. L'endemà de l'atemptat, els sondejos ja especulaven amb les pujades o baixades relatives en la intenció de vot de cada partit. Fa la impressió que les estratègies més importants del mapa polític (immigració, habitatge, procés de pau amb ETA...) es basen exclusivament en les expectatives més o menys favorables que poden provocar en l'electorat. Però un intent de pacificació seriós no pot fer-se a cop de calendari; és una feina que comportarà anys, que reclama serenitat, paciència i sobretot una voluntat de veure els matisos polítics del projecte. De moment, el no-acord entre les dues parts, la impaciència d'uns i la intolerància d'altres ja ha causat dues morts més.

Una mena d'efecte boomerang pervers es fa avui, doncs, més present que mai. Uns amics m'explicaven que quan la seva filla de set anys va veure la imatge de Saddam Hussein penjat, imatge que ha donat la volta al món, no la va entendre. Com s'explica una execució? Que Saddam Hussein va cometre crims contra la humanitat ho sap tothom. És que potser per això és un crim menor penjar-lo? Es tracta d'una imatge altament simbòlica i que fa pensar molt. Si no l'haguéssim vista, fóra com si no hagués passat. I la imatge ja ha tingut els seus primers efectes: dos nens, un d'americà i un altre d'afganès, es van penjar imitant el que ells creien un joc. No hi ha debat, no n'hi hauria d'haver. Mentre d'una banda es treballa perquè en el món s'instaurin les democràcies com a via per a la construcció d'un planeta més just, de l'altra es manté la pena de mort i es legitimen posades en escena com la que hem presenciat. Avui, en el món, més de 20.000 persones continuen condemnades a mort en països com la Xina, l'Aràbia Saudita, l'Iran, el Pakistan i els Estats Units. Quin futur estem construint? Com es pot continuar callant? Que el paper de l'ONU sembli prescindible ja és trist, però el que realment clama al cel és que el seu representant ni tan sols tingui un pronunciament decidit en contra de la pena capital i a favor dels drets humans.

Deurà ser l'ésser humà per natura, com l'entén Hobbes, homo homini lupus? La festa de la humanització ja l'hem celebrada; malauradament el camí que queda per recórrer abans no estiguem totalment humanitzats, si és que mai hi arribem, encara és llarg.


EL PUNT – 1 de febrer de 2007

Joan Surroca i Sens, membre de Justícia i Pau

Fa 30 anys, en plena Transició, varen baixar peixos morts pel riu Ter a causa de les males pràctiques d´una indústria de Sarrià de Ter. La reacció no es va fer esperar i, pocs dies després de l´estrall, 4.000 persones es varen manifestar indignades a Torroella de Montgrí. Ara, en temps democràtics, a ben poca distància d´on transcorre el riu Ter, la muntanya del Montgrí es veu vilment ferida per l´extracció de pedra sense contemplacions i amb diverses irregularitats legals. Per una banda, es vol declarar el Montgrí Parc Natural i, per l´altra, es redacten informes favorables per a l´ampliació de les activitats de l´empresa promotora de la pedrera. La passivitat de la ciutadania, tret d´escasses veus de protesta, i la mansuetud i manca de coratge moral dels diferents polítics responsables ens mostren en aquest cas singular on ens ha portat el capitalisme. En aquests trenta anys hem progressat molt.

Demà divendres, 9 de març, Serge Latouche impartirà una conferència a la Casa de Cultura de Girona i estic convençut que a aquest lúcid personatge, que fa anys que ens adverteix que ens estem menjant les tovalles, no l´anirà a escoltar cap d´aquests ignorants que destrueixen el paisatge. Ni tampoc llegiran llibres que et transformen com: Objectiu decreixement, escrit pel col·lectiu de la revista Silence i editat per l´editorial leqtor, o bé Contra el progreso y otras ilusiones, editat per Paidós, de John Gray.
Necessitem moltes pedres (aviat tocarà extreure les de la muntanya de Montserrat) per construir més autopistes, més Aves, més aeroports... i així donar possibilitat a ampliar el nostre parc automobilístic i agafar l´avió de baix cost per fer el vermut a Roma o anar-se a banyar a les platges de Cancún o a les quimbambes, és igual, la qüestió és gastar per donar vida a aquesta roda boja que ens porta a l´abisme de manera imparable. Donar vida també és importar alls de la Xina, que són més barats; és igual el cost de les infraestructures necessàries, el carburant gastat, la pol·lució... Rebem pomes de Nova Zelanda, les nostres resten als arbres! ¿Per què aquest nul interès per construir xarxes de trens lleugers que connectin amb un servei de ferrocarril? Una persona tan moderada i tan prestigiosa com Ramon Folch ho acaba d´escriure: «S´imposa un canvi de paradigma econòmic. No podem continuar creixent. Creixent en quantitat, vull dir. Com tot adolescent que arriba a l´edat adulta, necessitem estabilitzar la talla».

No, els països rics no podem seguir així, consumint el 80% dels recursos de la terra quan solament representem el 10% de la població mundial. Al Nord consumim unes 16 vegades més per habitant que al Sud. Si el Sud cresqués al nostre ritme, l´any 2050 es calcula que necessitaríem 12 planetes Terra! Volem salvar el Sud i no ens adonem que el que cal és salvar el Nord per també salvar el Sud. Necessitem alternatives urgents al capitalisme pervers perquè les multinacionals són insaciables i aposten per un consum cada dia més gran de petroli i carbó, mentre els escolanets polítics de la UE acaben de rebutjar arribar al 20% d´energies renovables el llunyà any 2020!

El Nord cada dia ofereix un panorama més decadent i infeliç perquè són molts els estudis que demostren que el diner, un cop satisfetes les necessitats bàsiques, no aconsegueix augmentar la nostra anhelada felicitat. Els polítics canviaran els seus programes quan vegin que els exigim béns diferents de la quincalla sense valor. El canvi només pot venir des de baix i per això cal una veritable revolució ètica. Ens falta valentia i coratge per nedar contracorrent i passar a plantejaments de vida més sobris, sense tanta quantitat per millorar en qualitat. Per experimentar altra vegada la joia de viure en la vida del dia a dia, sense esperar la quimera de la grossa nadalenca.

L'economia ecològica, creada pel pensador Nicholas Georgescu-Roegen, és la que modifica el procés econòmic de desenvolupament perquè té en compte les relacions entre el conjunt dels éssers vius i la biosfera

JOAN SURROCA I SENS..
Membre de Justícia i Pau

Foto: Nicholas Georgescu-Roegen va avançar-se al seu temps amb propostes agosarades, com per exemple el retorn a una agricultura ecològica. Foto: EL PUNT

L'economista romanès Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994) animava a sortir del «cercle viciós de la maquineta d'afaitar», pel qual ens aferrem a l'absurd d'afaitar-nos més ràpid cada matí per així tenir temps suficient per treballar en una màquina que afaiti més ràpid i a la vegada guanyar temps per treballar en una altra màquina que encara ho faci més de pressa... i així fins a l'infinit. Em fa pensar en aquell bon amic impressor de Vic que m'explicava com n'era de feliç quan componia els textos amb el vell sistema de caixes, lletra per lletra. Un viatjant el va convèncer que una nova màquina l'alliberaria de tant treball i el que fins llavors feia en un dia ho podria enllestir en una hora. Però la veritat va ser que per pagar aquell nou invent va haver d'incrementar la jornada de treball i, just quan començava a respirar, el viatjant maleït li va oferir un nou sistema sofisticat i caríssim, que forçosament es va haver de quedar sota l'amenaça que, si no ho feia, quedaria bandejat per la competència. Les hores de treball s'allargaven dia a dia fins que ho va pagar amb un fulminant infart, afortunadament no mortal. No fem prou cas de la vella saviesa que ens aconsella treballar per viure i no al revés.

L'exemple de la maquineta d'afaitar ja ens deixa endevinar que Georgescu-Roegen no va ser un economista convencional. En observar que els problemes actuals més greus no són ni estrictament econòmics ni estrictament ambientals, va manejar diverses disciplines que el conduïren a crear la bioeconomia, que és la manera de relacionar el metabolisme industrial de la societat humana amb la biogeoquímica del nostre planeta. En altres paraules, és l'economia ecològica, que no s'ha de confondre amb l'economia mediambiental. Aquesta darrera s'aprofita del mal ús que fem del progrés per trobar sistemes que minimitzin els efectes contaminants; és un nou negoci fet a costa de les barbaritats. L'economia ecològica, en canvi, modifica el procés econòmic de desenvolupament perquè té en compte les relacions entre el conjunt dels éssers vius i la biosfera.

Georgescu-Roegen es va avançar un temps a l'esclat de consciència ecològica dels inicis dels anys setanta, quan aparegué l'informe Meadows, per encàrrec del Club de Roma, on es posaven en consideració els límits del creixement. També aleshores es va publicar el Manifest per a la supervivència i va tenir lloc la Cimera d'Estocolm, en la qual va intervenir Georgescu-Roegen exposant tesis agosarades en aquell temps, com la proposta de prohibir la fabricació d'armament per assassinar-nos a nosaltres mateixos o bé de tornar cap a una agricultura ecològica.

Per debatre i avançar en aquesta línia de pensament, per sort seguida per altres estudiosos, s'han organitzat les jornades amb el títol genèric: Descolonitzar l'imaginari del desenvolupament sostenible que se celebraran a Barcelona del 7 a l'11 de març i que prometen obrir una llum d'esperança i alternativa a la fórmula del creixement econòmic il·limitat i la degradació ambiental. Entre els diferents ponents, destaca la presència de Serge Latouche, el qual també oferirà una conferència divendres dia 9 a la Casa de Cultura de Girona. Latouche és professor emèrit d'economia a la Universitat de París Sud, copresident de La Ligne d'Horizon i és un dels més importants teòrics vius de la línia oberta per Georgescu-Roegen, però amb evidents diferències que el porten a seguir preferentment el pensament d'Ivan Ilitx.

Després del seu pas per Laos, observà que el creixement econòmic és un absurd un cop satisfetes les necessitats bàsiques, el que cal és saber practicar l'art de viure, la joia de viure. Latouche és més partidari de parlar d'a-creixença que no pas de decreixement. En tot cas «decreixement» no és més que una paraula que invita a trencar amb la religió del desenvolupisme. Latouche critica una societat de drogoaddictes del creixement, d'esquizofrènics que volen casar dos objectius contraposats: créixer sense fi i ser ecològics. Amb això sí que estan d'acord Georgescu-Roegen i Latouche: «Aquell que creu que un creixement infinit és compatible amb un món finit, és un boig o un economista!»

EL PUNT – 6 de març de 2007

Utilitzem cookies, ja sigui pròpies com de tercers, per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. A l'accedir a "justiciaipau.org" estàs acceptant la seva instal·lació i ús. Per a més informació veure Avís legal. Clicar aquí per acceptar Vore política