Justícia i Pau ha estat sempre atenta al fenomen dels moviments migratoris en el món i, en particular, ha prestat sempre una atenció especial a la immigració a Catalunya i les seves múltiples i complexes repercusions socials.

L'objectiu de la nostra entitat en aquest terreny ha estat sempre el d'intentar promoure decisions polítiques i actituds ciutadanes que afavoreixin la cohesió social, la convivència, el bon acolliment i el respecte dels drets humans dels immigrats. Amb aquesta intenció, des de Justícia i Pau hem organitzat trobades i conferències sobre aquesta realitat, hem impartit centenars de xerrades en associacions, parròquies o centres d'ensenyament secundari, hem publicat diferents quaderns d'anàlisi i reflexió, hem fet arribar informacions, crítiques i propostes als diferents poders públics, etc.  En aquesta tasca, treballem coordinadament amb altres associacions que actuen amb objectius similars.

L'any 2002 vam iniciar una intensa campanya de sensibilització social, per a la qual vam elaborar una exposició informativa quer va circular per Catalunya. També en aquesta línia, l'any 2001 vam contribuir al diàleg entre l'administració i els col·lectius d'immigrats que es varen tancar en diferents esglésies de Barcelona. L'any 2004 vam participar en la creació de la Plataforma d'Entitats Cristianes per a la immigració, de la que formem part activament en l'actualitat (vegeu informació més avall).

Publicacions i comunicats recents de Justícia i Pau sobre el fenomen de la immigració:

- Quines són les fronteres de la solidaritat a Europa? Declaració de les comissions de Justícia i Pau a Europa, reunides en l'Assemblea general del 22 de setembre de 2009.

- Moviments migratoris: llibertat individual, desafiament col·lectiu, Quaderns per a la solidaritat, núm. 31, Eduard Ibáñez, octubre 2006.

Plataforma d'Entitats Cristianes per a la Immigració

Aquesta plataforma, creada l'any 2005, està formada per una vintena d'entitats cristianes amb seu a Barcelona, té els següents objectius:

1.Crear a Barcelona una xarxa de solidaritat, intercanvi i coordinació d'entitats cristianes davant dels reptes que planteja la immigració.

2. Reflexionar conjuntament sobre les dimensions del fenomen migratori en la nostra societat (legals, econòmiques, polítiques, laborals, culturals, educatives...) i en l'església (pastorals, organitzatives...).

3. Ser una veu pública d'església, especialitzada i el més representativa possible sobre la immigració.

La Plataforma es reuneix mensualment als locals de Justícia i Pau i és oberta a altres entitats o col·lectius cristians (associacions, moviments, parròquies...) que hi vulguin participar.

Actualment, les entitats que en formen part són: Acció Catòlica Obrera (ACO), Caritas de Barcelona, Cintra-Benallar, Con-Vi-Vim, Cristianisme i Justícia, Cristians pel Socialisme, Delegació diocesana de Pastoral Obrera de Barcelona, Delegació diocesana de Pastoral Social de Barcelona, Ekumene, Fundació Escola Cristiana, Fundació Migra-Studium, GOAC-HOAC, Grup de Juristes Roda Ventura, Joventut Obrera Cristiana (JOC), Justícia i Pau, Interculturalitat i Convivència, Parròquia de Santa Maria del Pi, Religioses en Barris, Unió de Religiosos de Catalunya (URC), Bayt-Al-Thaqafa, Iniciatives Solidàries, Fundació la Salut Alta i Comunitats de Vida Cristiana de Catalunya.

Comunicats i textos de la Plataforma:

- Comunicat amb motiu de la mort de 15 persones a la frontera de Ceuta (febrer 2014) 

- Manifest amb motiu del naufragi d'una embarcació amb immigrants a Lampedusa (octubre 2013)

- Comunicat entorn les restriccions a l'assistència sanitària a estrangers sense autorització de residència (maig 2012)

- Manifest "Una pràctica legal contra els drets humans: els Centres d'Internament per a Estrangers (CIE)" (gener 2012)

- Manifest: "Politiques municipals, immigració i cohesió social (maig 2011)

- Comunicat sobre la realitat dels menors i joves estrangers no acompanyats (gener 2011)

- Consideracions entorn de la polèmica generada arran la proposta de l'Ajuntament de Vic (febrer 2010)

- Comunicat sobre l'aprovació de la reforma de la Llei d'estrangeria (desembre 2009)

- Comunicat sobre el projecte de reforma de la Llei d'estrangeria (juliol 2009)

Consideracions en relació a l'impacte de l'actual crisi econòmica sobre les persones i famílies immigrades (maig 2009)

- Comunicat sobre l'avanprojecte de reforma de la Llei d'estrangeria. "Les entitats continuarem essent solidàries amb els més vulnerables encara que una llei ho prohibeixi". (març 2009)

- Aportacions al Pacte Nacional sobre la Immigració (juny 2008)

- Comunicat amb motiu de les eleccions generals (març 2008)

- Comunicat amb motiu de les eleccions municipals (maig 2007)

- Comunicat amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya (novembre 2006)

- Comunicat amb motiu dels intents d'entrada d'immigrants per la frontera de Ceuta i Mellilla (juliol 2006)

Breu història de la tasca de la Plataforma

La Plataforma neix l'any 2005 per impuls de diversos col·lectius d'Església que detecten una certa dispersió i descoordinació del treball eclesial entorn del fenomen de la immigració, manifestada especialment aquell any durant les tancades de persones immigrades a la Catedral de Barcelona i altres esglésies de la ciutat.

La idea fundacional és crear un espai de reflexió, coordinació i intercanvi que, sense voler substituir el treball de ningú, ajudi a una millor comprensió de la realitat i potenciï l'acció de tots.

En els anys transcorreguts des de la seva creació, el treball realitzat per la Plataforma ha estat important. Entre d'altres activitats destaquem:

- L'elaboració conjunta de comunicats públics entorn de diverses qüestions d'actualitat relacionades amb la immigració o de reflexió amb motiu de diverses convocatòries elctorals.

- Una reflexió col·lectiva i aprofundida, amb l'ajut d'experts, sobre diferents qüestions, entre les quals destaca el procés de guettització social que pot generar la immigració a casa nostra. En breu se'n publicaran les conclusions.

- Contactes amb l'Arquebisbe de Bacelona per compartir alguns aspectes entorn la immigració i el paper de l'Església.

- Contactes amb la Secretària General per a la Immigració de la generalitat, per compartir la nostra visió i, en particlar per explorar les possibilitats de fer unes jornades sobre confessions religioses i acolliment de la immigració.

- Taula rodona sobre polítiques migratòries, amb representants dels partits polítics, en la perspectiva de les eleccions generals (desembre 2007).

- Elaboració d'un document d'aportacions a la proposta de Pacte Nacional per a la Immigració, de la Secretaria General per la Immigració de la Generalitat (juliol 2007).

Algunes webs i documents d'interès

Organització Internacional per a les Migracions (OIM)

Consens Social sobre Migracions (Espanya)

Fòrum Social de les Migracions (Espanya)

Comissió Catòlica Internacional per a les Migracions

Comissió Episcopal de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola

Missatge de Benet XVI amb motiu de la Jornada Mundial de les Migracions 2009

Missatge de Benet XVI amb motiu de la Jornada Mundial de les Migracions (2011)

Utilitzem cookies, ja sigui pròpies com de tercers, per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. A l'accedir a "justiciaipau.org" estàs acceptant la seva instal·lació i ús. Per a més informació veure Avís legal. Clicar aquí per acceptar Vore política